Ydelser

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Mediestrategi

Mit arbejde med mediestrategier er baseret på 5 grundelementer, som alle er med til at bestemme, hvordan vi sammen skal gå til markedet. De 5 grundelementer er: målsætning, målgruppe, budskab, budget og kanaler.

Medieplan

Når strategien er på plads, udarbejder jeg en medieplan. Den sikrer, at vi sammen har et overblik over de kommende aktiviteter. Altså hvilken målgruppe vi rammer hvor og med hvilke budskaber.

Mediehåndtering

Med en medieplan på plads og indhold produceret, skal kampagner og annoncering eksekveres. Via strategien og medieplanen ved vi nu præcis hvilke sociale medier, vi skal benytte.

Strategi

Mine kunder ved en masse om deres branche, deres kunder og de har masser af ambitioner. Spørgsmålet er ofte, hvordan ambitioner omdannes til noget der virker på fx de sociale medier og hvordan der skabes den rette kontakt til deres kunder. Min fornemmeste opgave er her at omsætte viden og ambitioner til en strategi og en plan for at opnå succes. Jeg kan være med til at give dig inspiration og komme med friske ideer og synsvinkler, i forhold til din tilstedeværelse på de sociale medier.

Mit arbejde med mediestrategier er baseret på 5 grundelementer, som alle er med til at bestemme, hvordan vi sammen skal gå til markedet.

1 Målsætning

Hvad vil vi gerne opnå med kampagnen? Hvilken målretning skal bruges på de forskellige kanaler? Fx, reach, engagement, trafik, antal leads, brand awareness osv.

2 Målgruppe

Hvem skal se budskabet? Hvem vil vi gerne have til at konvertere? Er der en kernemålgruppe og evt. en sekundær målgruppe?

3 Budskab

Hvilket budskab skal kommunikeres ud til brugerne? Hvad vil vi gerne have at brugerne lærer om os og vores brand? Er der forskellige budskaber til forskellige målgrupper eller kanaler?

4 Budget

Hvilket budget er der til rådighed og hvad bør prisen per resultat ligge på? Ønske om minimum ROAS? Skal der laves en fast fordeling mellem kanaler, målretning eller målgrupper?

5 Kanaler

Hvor finder vi målgruppen og hvor kan vi opnå resultaterne for det budget vi har? Skal det være et mix af kanaler?

Medieplan

Når strategien er på plads og man har et godt billede af de 5 grundelementer beskrevet ovenfor, er det tid til at komme i gang med at planlægge aktiviteterne på de sociale medier. Her arbejder jeg oftest med medieplaner og ind i mellem også med contentplaner.

Medieplanen skal give os en klar struktur over:

  • Hvilken målsætning vi har valgt for de forskellige budskaber
  • Hvornår vi går ud med hvilke budskaber
  • Hvem vi målretter budskaberne til
  • Hvilke kanaler vi har valgt at benytte

Derudover skal planen også meget gerne give os et indtryk af, hvor mange i vores valgte målgruppe, vi kan ramme med det givne budget. Her er de forskellige platforme en stor hjælp. Oftest indeholder de værktøjer der estimerer fx reach og antal klik. Vær dog opmærksom på ordet ”estimerer”. For det er kun et estimat. En indikation af hvad vi kan forvente.

Mediehåndtering

Mediehåndtering handler i bund og grund om, at få dine budskaber ud at leve på de sociale medier. Jeg deler altid sociale medier op i to discipliner. Organisk og paid.

Organisk handler om din virksomheds profil (fx Facebook) samt profilens følgere. Det er her, opslag lægges op i feedet. Her koster det ikke annoncekroner. Det er gratis at poste indhold. Til gengæld kommer du som udgangspunkt kun ud til din profils følgere. Undersøgelser viser, at du faktisk kun rammer ca. 2% af dine følgere, når du lægger et opslag op. Det betyder altså, at det er svært at nå ud til mange brugere og stort set umuligt at ramme nye brugere, der ikke følger virksomhedsprofilen og dermed heller ikke nye potentielle kunder.

Det leder mig videre til paid delen af mediehåndteringen. Eller også blot kaldt annoncering. Denne del er en nødvendighed, hvis du vil udnytte mulighederne for at få nye kunder via de sociale medier.

Det er her, du har mulighed for at målrette din annoncering mod din målgruppe, eller teste nye målgruppers performance. Du har også mulighed for at nå ud til en betydelig større andel brugere. Ovenikøbet for ret få penge.